Close

BOB'S

BOB'S
Bob’s กระเป๋าทรง Hobo ที่ผสมผสานระหว่างหนังและผ้าอย่างลงตัว เพื่อให้สะพายแล้วเบาและรู้สึกสบายไหล่มากที่สุด เราจึงเลือกใช้วัสดุหลักเป็นผ้า Ultra Light Nylon และเพิ่มความ Luxury ด้วยการใช้หนังในใบเดียวกัน โดยหนังที่ใช้คือหนังวัว Savoy ที่อยู่ทรงสวย โดยทุกใบเราเลือกใช้หนังสี Camel สีเดียวกันเป็น Signature color มาในน้ำหนักเบาสุดๆเพียงแค่ 300 กรัม จุของได้เยอะ และมีสายให้ถึง 2 สาย และมีสาย Canvas ที่สามารถซื้อคู่กันในราคาพิเศษได้

วัสดุ (Material) : Savoy Cow Leather , Ultra Light Nylon 
ขนาด (Size) : กระเป๋าขนาดหน้ากว้าง23.5 cm ปากกระเป๋ากว้าง 30 cm สูง 22 cm ด้านข้างกว้าง 11 cm
- สายหนังสั้น ความกว้างสาย 2.7 cm ความยาวแนวดิ่ง 26 cm
- สายหนังยาว ความกว้างสาย 1.3 cm ปรับระดับความยาวแนวดิ่งได้ 5 ระดับ ตั้งแต่ 43-49 cm
- สาย Canvas ความกว้างสาย 4 cm ปรับระดับความยาวแนวดิ่งได้ตั้งแต่ 44-63 cm
น้ำหนัก (Weight) : 300 กรัม
สี (Color) : Sand Khaki , Night Burgundy , Navy Gray และ Jet Black
ราคา (Price) : ราคา 4950 บาท
Best Selling

Grid  List 

VERA BOB's with Canvas Strap in Navy Gray

Bob’s กระเป๋าทรง Hobo ที่ผสมผสานระหว่างหนังและผ้าอย่างลงตัว เพื่อให้สะพายแล้วเบาและรู้สึกสบายไหล่มากที่สุด เราจึงเลือกใช้วัสดุหลักเป็นผ้า Ultra Light Nylon และเพิ่มความ Luxury ด้วยการใช้หนังในใบเดียวกัน โดยหนังที่ใช้คือหนังวัว Savoy ที่อยู่ทรงสวย โดยทุกใบเราเลือกใช้หนังสี Camel สีเดียวกันเป็น Signature color มาในน้ำหนักเบาสุดๆเพียงแค่ 300 กรัม จุของได้เยอะ และมีสายให้ถึง 2 สาย และมีสาย Canvas ที่สามารถซื้อคู่กันในราคาพิเศษได้วัสดุ... Learn More
5,500.00 ฿ สินค้าขายดี หมดชั่วคราว Sold Out

VERA BOB's with Canvas Strap in Jet Black

Bob’s กระเป๋าทรง Hobo ที่ผสมผสานระหว่างหนังและผ้าอย่างลงตัว เพื่อให้สะพายแล้วเบาและรู้สึกสบายไหล่มากที่สุด เราจึงเลือกใช้วัสดุหลักเป็นผ้า Ultra Light Nylon และเพิ่มความ Luxury ด้วยการใช้หนังในใบเดียวกัน โดยหนังที่ใช้คือหนังวัว Savoy ที่อยู่ทรงสวย โดยทุกใบเราเลือกใช้หนังสี Camel สีเดียวกันเป็น Signature color มาในน้ำหนักเบาสุดๆเพียงแค่ 300 กรัม จุของได้เยอะ และมีสายให้ถึง 2 สาย และมีสาย Canvas ที่สามารถซื้อคู่กันในราคาพิเศษได้วัสดุ... Learn More
5,500.00 ฿ สินค้าขายดี หมดชั่วคราว Sold Out

VERA BOB's in Sand Khaki

Bob’s กระเป๋าทรง Hobo ที่ผสมผสานระหว่างหนังและผ้าอย่างลงตัว เพื่อให้สะพายแล้วเบาและรู้สึกสบายไหล่มากที่สุด เราจึงเลือกใช้วัสดุหลักเป็นผ้า Ultra Light Nylon และเพิ่มความ Luxury ด้วยการใช้หนังในใบเดียวกัน โดยหนังที่ใช้คือหนังวัว Savoy ที่อยู่ทรงสวย โดยทุกใบเราเลือกใช้หนังสี Camel สีเดียวกันเป็น Signature color มาในน้ำหนักเบาสุดๆเพียงแค่ 300 กรัม จุของได้เยอะ และมีสายให้ถึง 2 สาย และมีสาย Canvas ที่สามารถซื้อคู่กันในราคาพิเศษได้วัสดุ... Learn More
4,950.00 ฿ สินค้าขายดี หมดชั่วคราว Sold Out

VERA BOB's with Canvas Strap in Sand Khaki

Bob’s กระเป๋าทรง Hobo ที่ผสมผสานระหว่างหนังและผ้าอย่างลงตัว เพื่อให้สะพายแล้วเบาและรู้สึกสบายไหล่มากที่สุด เราจึงเลือกใช้วัสดุหลักเป็นผ้า Ultra Light Nylon และเพิ่มความ Luxury ด้วยการใช้หนังในใบเดียวกัน โดยหนังที่ใช้คือหนังวัว Savoy ที่อยู่ทรงสวย โดยทุกใบเราเลือกใช้หนังสี Camel สีเดียวกันเป็น Signature color มาในน้ำหนักเบาสุดๆเพียงแค่ 300 กรัม จุของได้เยอะ และมีสายให้ถึง 2 สาย และมีสาย Canvas ที่สามารถซื้อคู่กันในราคาพิเศษได้วัสดุ... Learn More
5,500.00 ฿ สินค้าขายดี หมดชั่วคราว Sold Out

VERA BOB's in Jet Black

Bob’s กระเป๋าทรง Hobo ที่ผสมผสานระหว่างหนังและผ้าอย่างลงตัว เพื่อให้สะพายแล้วเบาและรู้สึกสบายไหล่มากที่สุด เราจึงเลือกใช้วัสดุหลักเป็นผ้า Ultra Light Nylon และเพิ่มความ Luxury ด้วยการใช้หนังในใบเดียวกัน โดยหนังที่ใช้คือหนังวัว Savoy ที่อยู่ทรงสวย โดยทุกใบเราเลือกใช้หนังสี Camel สีเดียวกันเป็น Signature color มาในน้ำหนักเบาสุดๆเพียงแค่ 300 กรัม จุของได้เยอะ และมีสายให้ถึง 2 สาย และมีสาย Canvas ที่สามารถซื้อคู่กันในราคาพิเศษได้วัสดุ... Learn More
4,950.00 ฿ สินค้าขายดี หมดชั่วคราว Sold Out

VERA BOB's with Canvas Strap in Night Burgundy

Bob’s กระเป๋าทรง Hobo ที่ผสมผสานระหว่างหนังและผ้าอย่างลงตัว เพื่อให้สะพายแล้วเบาและรู้สึกสบายไหล่มากที่สุด เราจึงเลือกใช้วัสดุหลักเป็นผ้า Ultra Light Nylon และเพิ่มความ Luxury ด้วยการใช้หนังในใบเดียวกัน โดยหนังที่ใช้คือหนังวัว Savoy ที่อยู่ทรงสวย โดยทุกใบเราเลือกใช้หนังสี Camel สีเดียวกันเป็น Signature color มาในน้ำหนักเบาสุดๆเพียงแค่ 300 กรัม จุของได้เยอะ และมีสายให้ถึง 2 สาย และมีสาย Canvas ที่สามารถซื้อคู่กันในราคาพิเศษได้วัสดุ... Learn More
5,500.00 ฿ สินค้าขายดี หมดชั่วคราว Sold Out

VERA BOB's in Navy Gray

Bob’s กระเป๋าทรง Hobo ที่ผสมผสานระหว่างหนังและผ้าอย่างลงตัว เพื่อให้สะพายแล้วเบาและรู้สึกสบายไหล่มากที่สุด เราจึงเลือกใช้วัสดุหลักเป็นผ้า Ultra Light Nylon และเพิ่มความ Luxury ด้วยการใช้หนังในใบเดียวกัน โดยหนังที่ใช้คือหนังวัว Savoy ที่อยู่ทรงสวย โดยทุกใบเราเลือกใช้หนังสี Camel สีเดียวกันเป็น Signature color มาในน้ำหนักเบาสุดๆเพียงแค่ 300 กรัม จุของได้เยอะ และมีสายให้ถึง 2 สาย และมีสาย Canvas ที่สามารถซื้อคู่กันในราคาพิเศษได้วัสดุ... Learn More
4,950.00 ฿ สินค้าขายดี หมดชั่วคราว Sold Out

VERA BOB's in Night Burgundy

Bob’s กระเป๋าทรง Hobo ที่ผสมผสานระหว่างหนังและผ้าอย่างลงตัว เพื่อให้สะพายแล้วเบาและรู้สึกสบายไหล่มากที่สุด เราจึงเลือกใช้วัสดุหลักเป็นผ้า Ultra Light Nylon และเพิ่มความ Luxury ด้วยการใช้หนังในใบเดียวกัน โดยหนังที่ใช้คือหนังวัว Savoy ที่อยู่ทรงสวย โดยทุกใบเราเลือกใช้หนังสี Camel สีเดียวกันเป็น Signature color มาในน้ำหนักเบาสุดๆเพียงแค่ 300 กรัม จุของได้เยอะ และมีสายให้ถึง 2 สาย และมีสาย Canvas ที่สามารถซื้อคู่กันในราคาพิเศษได้วัสดุ... Learn More
4,950.00 ฿ สินค้าขายดี หมดชั่วคราว Sold Out