Close

แจ้งยอดการชำระเงิน

แจ้งการโอนเงินทางแบบฟอร์มด้านล่างนี้จะสะดวกและทางเราจะได้รับแจ้งเร็วที่สุดค่ะ ลูกค้าที่สั่งซื้อโดยจ่ายผ่านทาง PAYPAL ไม่ต้องแจ้งโอนนะคะ ถ้ามีการแจ้งจ่ายเงินโดยสมบุรณ์จากทาง PAYPAL ทางเราจะได้รับแจ้งอัตโนมัติค่ะ หลังจากแจ้งโอนเงินแล้ว สินค้าจะออกจากทางเราภายใน 1-2 วัน (ตัดรอบโอน 17.00 น. ค่ะ) กรุณาเก็บ slip การโอนเงินหรือหลักฐานไว้ ก่อนที่จะได้รับสินค้า