การตรวจสอบคุณภาพและการรับประกันสินค้า - VERA
บริษัท ทรูสไตล์ จำกัด (“บริษัท”) ขอขอบคุณที่ท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากทางบริษัท สินค้าทุกชิ้นได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและการรับประกันดังนี้

การตรวจสอบคุณภาพสินค้า

 • สินค้าทุกชิ้นได้ผ่านมาตราฐานการตรวจสอบคุณภาพ 2 ขั้นตอนคือ
  1. เมื่อสินค้าเสร็จจากขั้นตอนการผลิต และ
  2. ก่อนทำการจัดส่งสินค้า
 • ก่อนการจัดส่ง ทางบริษัททำความสะอาดสินค้าทุกรายการ และสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของหนังแท้ จะมีการเคลือบด้วย Leather Moisturizer เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้แก่หนังแท้
 • สินค้าที่ผลิตจากผิวหนังสัตว์แท้ เช่น หนังวัวแท้ มีคุณสมบัติที่ได้จากความเป็นธรรมชาติของผิวหนังทุกชนิด เช่น ความไม่เรียบเนียน ลายของเส้นเลือด รูขุมขนเล็กใหญ่ รอยย่นของผิวหนัง เป็นต้น ซึ่งความเป็นธรรมชาติเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหนังแท้ มีความเป็นเอกลัษณ์ แตกต่างจากหนังสังเคราห์ และไม่ได้ถือว่าเป็นตำหนิของสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 • ทางบริษัท จะรับประกันเฉพาะสินค้าที่ซื้อโดยตรงจากทางบริษัท หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัท โดยจะต้องมีข้อมูลยืนยันการซื้อสินค้าให้แก่บริษัท เช่น หมายเลขคำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ หรือข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ ที่ได้ให้ไว้ตอนสั่งซื้อ หรือ เอกสารใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
 • ก่อนการใช้งานและตัดป้ายสินค้า กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่ได้รับ โดยจะเป็นไปตามเงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
 • เมื่อได้เริ่มใช้งานสินค้าแล้ว การรับประกันสินค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
  • ระยะเวลารับประกันสินค้าคือ 2 ปี นับจากวันที่ได้จัดส่งสินค้าถึงที่อยู่ปลายทาง (ตามข้อมูลการจัดส่งจากผู้ให้บริการส่งสินค้า) หรือวันที่ซื้อสินค้า กรณีที่ซื้อจากหน้าร้าน
  • การรับประกัน จะคลอบคลุมเฉพาะการใช้งานตามปกติตามวัตถุประสงค์ของสินค้า
  • การรับประกัน จะไม่คลอบคลุมจากการตั้งใจทำให้เกิดความเสียหายแก่สินค้า
  • ส่วนประกอบที่ทำจากโลหะ เช่นซิป ห่วงโลหะ กระดุม สปริง อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน โดยเมื่อเกิดการแตกหัก เสียหาย หรือไม่ทำงาน บริษัทจะดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนประกอบเหล่านั้น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • การประกอบเข้าด้วยกันของชิ้นส่วนหรือการตัดเย็บ บริษัทจะทำการแก้ไข ซ่อมแซมสินค้า ให้กลับสู่สภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • ส่วนประกอบประเภทหนัง ผ้า และพลาสติก ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
 • เมื่อพ้นระยะเวลารับประกันสินค้า การดำเนินการแก้ไขให้สินค้ากลับมาใช้งานได้ปกติ จะมีค่าใช้จ่ายตามรูปงานที่เกิดขึ้น
บริษัทจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัท

การส่งซ่อมสินค้า

 • เมื่อต้องการให้บริษัทซ่อมสินค้าตามเงื่อนไขการรับประกัน กรุณาแจ้งความประสงค์เข้ามาตามช่องทางการติดต่อของบริษัท เพื่อให้บริษัทตรวจสอบความถูกต้องตามเงื่อนไขการรับประกัน
 • เมื่อได้รับการยืนยันถูกต้องตามเงื่อนไขแล้ว จึงจะนำส่งสินค้ามายังบริษัท โดยสามารถผ่านช่องทางจัดจำหน่าย หรือผ่านบริการจัดส่งสินค้า ซึ่งท่านจะเป็นผู้รับค่าใช่จ่ายในการจัดส่ง มาที่
  ฝ่ายคุณภาพสินค้า (ซ่อมแซมสินค้า)
  บริษัท ทรูสไตล์ จำกัด
  25 อาคารรุ่งโรจน์พัฒนา ชั้น 3
  ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
  โทร 085-509-0999
 • กรุณาแจ้งหมายเลขติดตามการจัดส่งให้บริษัท
 • ระยะเวลาในการดำเนินการ ประมาณ 30 - 45 วัน
 • เมื่องานซ่อมเสร็จเรียบร้อย บริษัทจะติดต่อกลับไปยังท่านอีกครั้งเพื่อยืนยันที่อยู่ในการจัดส่ง
  • กรณีส่งกลับไปยังที่อยู่ในประเทศไทย จะไม่มีค่าใช้จ่าย
  • กรณีส่งกลับไปยังที่อยู่นอกประเทศไทย ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
(0)
(0)
My Shopping Bag
My Wishlist
0 Items